Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

Tietosuoja- sekä rekisteriseloste

Tämä seloste on laadittu Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Laadittu 23.5.2018.

 

Rekisterinpitäjä

Sinjart
Aihtiantie 9
35300 Orivesi

FI22947377

minna.repo@sinjart.com

045 311 0453

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Minna Repo
minna.repo@sinjart.com
045 311 0453

 

Rekisterin nimi

Studio Sinjartin asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset;


Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito on tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on suoda paras mahdollinen ja yksilöllinen palvelu, ajatellen asiakassuhteen jatkuvuutta. Asiakassuhde syntyy kun asiakas ottaa yhteyttä Sinjartiin joko soittamalla, tekstiviestillä, messengerissä, whats upissa, Facebookissa, Sinjartin kotisivuilla olevalla lomakkeella tai suoraan Fonectan varaa verkossa palvelussa. Asiakkaan itsensä antamien tietojen ja tarpeen perusteella syntyy kauaskantoinen asiakassuhde.


Asiakaskirjeet ja tiedotteet ovat pääsääntöisesti luotuja koko asiakaskunnalle yleisesti, niin nykyisille kuin tulevillekin, Julkaisen tiedotteet Sinjartin Facebook-, Instagram- sekä kotisivulla.
Markkinointi omille sekä nykyisille, että uusille asiakkaille tapahtuu Sinjariin koti-sekä Facebook sivustoilla.


Analysointi ja tilastointi.

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot

Nimi, Henkilötunnus, Sähköpostiosoite, Osoite, Puhelinnumero


Henkilötunnusta tarvitaan alaikäisten lupa-asioissa

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden antamat tiedot itsestään.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sinjartin Fonectan ajanvarausjärjestelmään asiakkaan syöttämät tiedot. Sinjartin Hostingpalveluiden ylläpitämän sähköpostin sekä kotisivujen yhteystietolomakkeeseen asiakkaan syöttämät tiedot. Sinjartin facebooksivuston viestit- osiossa asiakkaan syöttämät tiedot. ,Sinjartin puhelu-, tekstiviesti-, Messenger- sekä Whats up- sovellusten tiedot. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa asiakassuhteen ylläpitämistä, ja kirjanpitoa varten. Tiedot poistetaan kun niiden
säilytys ei enää ole tarpeen asiakassuhteen päättyessä tai 5 vuoden kuluessa.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään pilvipalveluissa(fonecta, hostingpalvelut, facebook), sekä Sinjartin toimitilassa tietokoneella. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Mm. palomuuritekniikan avulla estetään ulkopuoliset hyökkäykset ja pääsy rekisteritietoihin.
Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Tulosteet ja täytetyt asiakaslomakkeet säilytetään lukollisessa kaapissa Sinjartin toimitilassa.

Henkilötietoja käsittelee vain Sinjartin henkilökunta, joka tunnistautuu järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Käyttäjiä sitoo vaitiolo- sekä salassapitovelvollisuus.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä

  • tarkastaa ja tarpeen mukaan korjata/muuttaa tietoja, joita hänestä on rekisterissä.

  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on hänellä oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta käsittelyn lainmukaisuuteen

  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

 

Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

Asiakas voi halutessaan kieltää suoramarkkinoinnin ilmoittamalla kiellosta puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla.